Chiêng Đồng Đường kính 60cm

Liên hệ

Mục đích sử dụng: Chiêng đồng được sử dụng rộng rãi trong chùa, trong gia tiên, trong nhà thờ họ..

0904665258