Đúc chuông đồng tại chùa

Liên hệ

Đúc chuông đồng nguyên liệu đồng đỏ và thiếc sao vàng với các mẫu mã đa dạng và phong phú. Tiếng chuông ngân vang.đồ đồng Quang Huy làm khuôn và đúc ra các sản phẩm chuông đồng theo kích thước mẫu mã, hình dáng mà quý khách yêu cầu.

0904665258