Thuyền buồm bằng đồng.

Liên hệ

Mục đích: Thuyền buồm bằng đồng được xem là biểu tượng của thành công trong kinh doanh.Bởi vì, nó tượng trưng cho gió, mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận, thuyền buồm bằng đồng là vật phong thủy cầu mọi việc thông suốt, thuận lợi, cầu may mắn và tài lộc. Vật phẩm thuộc vào loại phong thủy chiêu tài.

 

0904665258