Bộ ngũ sự bằng đồng cát tút nguyên chất cao 50cm

Liên hệ

Bộ ngũ sự bằng đồng cát tút cao 50cm đúc thủ công bằng đồng ,mặt trước đỉnh hoa sòi, ba chữ phúc, lộc, thọ cao 50cm. Bộ ngũ sự bằng đồng  cao 50cm dùng rộng rãi trên các bàn thờ gia tiên, cơ quan đoàn thể, ……

0904665258