Linh vật Hổ đồng dát vàng điểm

Liên hệ

Linh vật Hổ đồng dát vàng điểm mang một biểu tượng của sự oai linh, hùng vĩ, tượng trưng cho quyền uy, sức mạnh uy mãnh và biểu hiện cho nhiều phẩm chất cao quý, đẹp đẽ của con người

0904665258