Đỉnh đồng hun xanh giả cổ cao 55cm

Liên hệ

Đây là bộ đỉnh đồng được đúc thủ công trực tiếp bằng nguyên liệu đồng vàng hun giả cổ hoa sòi nổi tinh xảo. Mặt trước đỉnh có đúc nổi ba chữ chữ Phúc Lộc Thọ. Dáng đỉnh cân đối, tai đỉnh dáng tai mây. Trên nắp đỉnh ngự một con nghê uy nghi bệ vệ, mang ý nghĩa canh giữ nhà cửa cho gia chủ.

0904665258