Tượng Thánh Gióng bằng đồng

Liên hệ

Thánh Gióng hay gọi là Phù Đổng Thiên Vương hay Xung Thiên Thần Vương, là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam (tứ bất tử). Người có công dẹp giặc Ân đem lại thái bình cho đất nước. Tượng Đồng Thánh Gióng làm quà biếu tặng, trưng bày nơi phòng khách, phòng làm việc, phòng sách, thư phòng…

0904665258