Tranh đồng quê bằng đồng xước giả cổ khung gỗ

Liên hệ

 Tranh đồng quê bằng đồng xước giả cổ khung gỗ xoắn, Bức tranh thể hiện lên cả một tâm hồn Việt, khung cảnh nông thôn với đủ các hoạt động dân giã thường ngày như: Ngư, Tiều , Canh, Mục.

0904665258