Tượng chân dung- truyền thần bằng đồng

Liên hệ

Đồ đồng Quang Huy với các nghệ nhân lành nghề và kinh nghiệm gia truyền trong nghề đúc đồng luôn luôn đảm bảo đúc tượng chân dung bằng đồng giống nhất, có hồn và đẹp nhất.

0904.665.258 Nhận tư vấn