Tượng Chân dung bằng đồng dát vàng 9999

Liên hệ

Đồ đồng Quang Huy với các nghệ nhân lành nghề và kinh nghiệm gia truyền trong nghề đúc đồng luôn luôn đảm bảo đúc tượng chân dung bằng đồng dát vàng 9999 giống nhất, có hồn và đẹp nhất.

 

0904665258