Chuông bát bằng đồng – Cơ sở đúc chuông Quang Huy

Liên hệ

Mục đích sử dụng: Chuông bát bằng đồng được sử dụng rộng rãi trong bàn thờ gia tiên, đình chùa , miếu mạo…

0904665258