Đôi đèn thờ bằng đồng cát tút ( đèn quả dứa)

Liên hệ

Mục đích sử dụng: Đôi đèn thờ bằng đồng cát tút được đúc thủ công với hoa văn sắc nét được bày hai bên trên bàn thờ gia tiên, phù hợp với nhiều kích cỡ khác nhau của bộ ngũ sự, tam sự trên bàn thờ gia tiên. cơ quan đoàn thể, điình, chùa…..

0904665258