Đài thờ bằng đồng màu hun xanh giả cổ đường kính 10cm

Liên hệ

Mục đích sử dụng: Bộ đài thờ bằng đồng hun xanh giả cổ gồm 3 đài giống nhau. Bộ đài thờ thường kết hợp với bộ tam sự và ngũ sự dùng để đựng muối, gạo,nước trong những ngày lễ tết.

0904665258