Tượng đồng quan âm cao 30cm dát vàng 9999

Liên hệ

Tượng đồng quan âm cao 30cm dát vàng 9999 là mẫu tượng phật khá phổ biến thường được thờ , trưng bày tại các phòng thoe, đình chùa….Đồ đồng Quang Huy có rất nhiều mẫu tượng phật Quan Âm chuẩn đẹp…Hãy dến với chúng tôi !

0904665258