Trống đồng quà tặng dk 12cm

Liên hệ

Trống đồng là biểu tượng văn hóa truyền thống người Việt. Được dùng làm quà tặng, quà biếu cho người thân , cơ quan đoàn thể trong và ngoài nước…

0904665258