Ngai thờ gia tiên bằng đồng vàng màu cổ kính

Liên hệ

Ngai thờ cao 68cm bằng dồng tấm nguyên chất, chạm tinh xảo hoàn toàn thủ công từ đồng vàng dày dặn, theo mẫu cổ cột có rồng cuộn, tay vịn rồng chầu mặt nguyệt, chân quỳ hổ phù, màu hun xanh giả cổ

0904665258