Tranh đồng quê bằng đồng xước giả cổ

Liên hệ

Tranh đồng quê bằng đồng khung gỗ  .Bức tranh thể hiện lên cả một tâm hồn Việt, khung cảnh nông thôn với đủ các hoạt động dân giã thường ngày như: Ngư, Tiều , Canh, Mục

0904665258