Bộ ngũ sự bằng đồng cao 60cm

Liên hệ

Mục đích sử dụng:Bộ ngũ sự bằng đồng cao 60cm đúc thủ công bằng đồng ,mặt trước đỉnh hoa sòi, ba chữ phúc, lộc, thọ cao 60cm. Bộ ngũ sự bằng đồng  cao 60cm dùng rộng rãi trên các bàn thờ gia tiên, cơ quan đoàn thể, ……

0904665258