Bộ ngũ sự song long chầu nguyệt bằng đồng cát tút cao 55cm

Liên hệ

Mục đích sử dụng: Bộ ngũ sự song long chầu nguyệt cao 55cm bằng đồng cát tút được sử dụng rộng rãi trên bàn thờ gia tiên, cơ quan đoàn thể……

0904665258