Ống cắm hương bằng đồng đỏ khảm tam khí 35cm

Liên hệ

Mục đích sử dụng: Đúc thủ công bằng đồng đỏ nguyên chất sau đó trạm khảm bạc tinh xảo, thường dùng để cắm hương để trên ban thờ

0904665258