Ống cắm hương bằng đồng đỏ khảm tam khí cao 27cm

Liên hệ

Mục đích sử dụng: Ống cắm hương bằng đồng đỏ khảm tam khí được dùng để đựng hương, dùng rộng rãi trên bàn thờ gia tiên, cơ quan đoàn thể , đình chùa……

0904665258