Ống cắm hương bằng đồng đỏ cạo màu cao 35cm

Liên hệ

Mục đích sử dụng: Ống cắm hương bằng đồng đỏ cạo màu đúc bằng thủ công với hoa văn sắc nét được dùng rộng rãi trên bàn thờ gia tiên, cơ quan đoàn thể, đình chùa…..

 

0904665258