Đôi đèn thờ rồng phượng bằng đồng màu hun xanh giả cổ

Liên hệ

Mục đích sử dụng:  Đôi đèn thờ rồng phượng bằng đồng màu hun xanh giả cổ đư\ơcj đuc thủ công với hoa văn sắc nét và tinh xảo được bày hai bên trên bàn thờ gia tiên,cơ quan đoàn thể, đình chùa………

0904665258