Đôi đèn thờ rồng phượng bằng đồng cát tút

Liên hệ

Mục đích sử dụng:  Đôi đèn thờ rồng phượng bằng đồng cát tút được đúc thủ công với hoa văn sắc nét và tinh xảo được bày hai bên trên bàn thờ gia tiên, cơ quan đoàn thể, đình chùa….

0904665258