Đôi đèn thờ bằng đồng đỏ khảm tam khí

Liên hệ

Mục đích sử dụng:  Đôi đèn thờ bằng đồng đỏ khảm tam khí được đúc bằng thủ công với hoa văn sắc nét được bày hai bên trên bàn thờ gia tiên, cơ quan đoàn thể, đình chùa……

 

0904665258