chân nến thờ bằng đồng đỏ cạo màu

Liên hệ

Mục đích sử dụng: Đôi chân nến bằng đồng đồng đỏ cạo màu kết hợp với bộ đỉnh đồng và đôi hạc bằng đồng đỏ cạo màu thành bộ ngũ sự đồng đỏ cạo màu cao cấp được sử dụng rộng rãi trên các bàn thờ gia tiên , cơ quan đoàn thể, đình chùa…..

 

0904665258