Đài thờ bằng đồng cát tút đường kính 12cm

Liên hệ

Mục đích sử dụng:  Bộ đài thờ bằng đồng cắt tút đường kính 12cm được đúc thủ công với hoa văn sắc nét  gồm 3 đài giống nhau dùng để đựng muối, gạo,nước trong những ngày lễ tết, được dùng rộng rãi trên bàn thờ gia tiên, cơ quan đoàn thể, đình chùa……

0904665258