Bộ ngũ sự bằng đồng cát tút nguyên chất cao 60cm

Liên hệ

Bộ ngũ sự bằng đồng cát tút nguyên chất cao 60cm đúc thủ công bằng đồng cát tút ,mặt trước đỉnh đồng là hoa sòi, ba chữ phúc, lộc, thọ cao 60cm. Bộ ngũ sự bằng đồng  cao 60cm dùng rộng rãi trên các bàn thờ gia tiên, cơ quan đoàn thể…kích thước 1m97 trở lên.

0904665258